The Power of Learning

     

                        พลังแห่งการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่

อนุศร  หงษ์ขุนทด
28/07/2014
musicmankob@gmail.com
                 
                   จินตนาการ ความฝัน พลังทางด้านดนตรี ไม่ได้เกิดขึ้นได้จากตัวของเด็กเอง พรสวรรค์เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยเท่านั้น แต่ทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่อยู่รายรอบตัวเขา ทั้งที่เกิดจาก พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ที่ได้ปลูกฝังทักษะต่างๆ ทางด้านดนตรี ทั้ง การฟัง และการเล่น จากที่บ้าน รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมที่ทรงอิทธิพลจากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่มากมายรอบตัวของพวกเขา เช่น อินเทอร์เน็ต วิดีโอจากยูทูป ล้วนแล้วแต่มีอิธิพลทางด้านทักษะการเรียนรู้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการอย่างอิสระเสรีได้ตลอดเวลา การได้รับการส่งเสริมที่ดีจากครู หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จากสิ่งที่พวกเขาอยากรู้เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยแนะแนวทางที่ถูกต้องได้รวดเร็วและมากยิ่งขึ้น จากสิ่งที่เขาได้รับมาด้วยตัวของเขาเองจากที่กล่าวมาพอจะเห็นภาพได้ว่าหลังจากนี้ เวลา สถานที่ อายุ หรือวัยในการเรียนไม่ใช่ข้อจำกัดในการเรียนรู้อีกต่อไป เด็กที่เกิดขึ้นมาในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด จะมีพลังในการสร้างสรรค์ พลังในการคิด และลงมือปฏบัติได้ด้วยตนเองอย่างไม่มีขีดจำกัด อะไรก็เกิดขึ้นได้หลังจากนี้ไปซึ่ง พลังแห่งการเรียนรู้และจินตนาการของเด็กยุคใหม่นี้มีขีดความสามารถเกินกว่าที่คุณจะจินตนาการถึง

        ตัวอย่างเช่น วง Unlocking The Truth ที่เป็นวง Rock แนว Heavy metal โดยแรงบันดาลใจของ Unlocking The Truth มาจากความสนใจทางด้านดนตรีร่วมกันของเด็ก 3 คน ที่มีต่อดนตรีแนว Heavy metal โดยที่พวกเขาเหล่านี้ได้รับอิทธิพลมาจากการ์ตูนญี่ปุ่น และจากมวยปล้ำที่มีการใช้เพลงแนว Havy Metal ในการประกอบการแสดง ทำให้เด็กเหล่านี้ตั้งวงดนตรี และอยากเล่นดนตรีตามแนวทาง Heavy metal ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาชอบและศึกษาพัฒนาฝีมือของตนเอง เมื่อพัฒนาวงจนสามารถออกแสดงดนตรีได้พวกเขาได้ออกตระเวณแสดงดนตรีตามสถานที่สาธารณะต่างๆ ในนิวยอร์ก จนเป็นได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยม มีชื่อเสียงมากขึ้นจนส่งผลให้ Unlocking The Truth ทำสถิติเป็นวงดนตรีที่มีอายุน้อยที่สุด พวกเขาได้รับเชิญไปร่วมแสดงในเทศกาลดนตรีสำคัญๆ ทั้ง Coachella และ SxSW รวมทั้งยังถูกเลือกเป็นวงเปิดให้กับ Guns N Roses วงร็อกระดับตำนาน ผลจากการรวมตัวนี้ส่งผลให้พวกเขาได้รับการเซ็นสัญญากับบริษัทโซนีมิวซิค ด้วยเงินทุนที่ได้รับก้อนแรกรวม 60,000 เหรียญ ซึ่งไม่น้อยเลยสำหรับรายได้ของเด็กอายุ 13 ปี (จากที่มา  www.musicexpress.in.th)


ที่มา: http://youtu.be/fWjHf4qb9g8


        จากการยกตัวอย่างนี้ทำให้ผมพอสรุปและเห็นแนวทางการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่ที่เริ่มแสดงผลงานออกมาเรื่อยๆ จากศาสตร์วิชาทุกด้าน ไม่ใช่แค่ดนตรีเพียงแค่ด้านเดียวจากที่ผมยกตัวอย่าง ดังนั้น สภาพแวดล้อมที่เกิดจากที่บ้าน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุด การเลือกรับสื่อ ข้อมมูลข่าวสาร วิธีการหาแหล่งเรียนรู้และนำมาประยุคต์ใช้ของเด็กก็เป็นสิ่งจำเป็น ควรมีผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญที่คอยแนะนำในสิ่งที่ถูกต้อง สถานศึกษาที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ควรให้ความสำคัญในการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งจำเป็นในการที่จะกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้ และพัฒนาตนเองเพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอดเวลาจากความสนใจของเขาเอง  ผมมีความคิดว่า "การเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่ก้าวไกลเกินกว่าที่คุณจะจินตนาการถึง ถึงเวลาแล้วที่เราควรก้าวตามสิ่งที่เปลี่ยนไป"

                                 Unlocking The Truth performs "Free As You Wanna Be" at AFROPUNK FEST 2013                                                                    อนุศร หงษ์ขุนทด 
                                                                29-07-2557   01.25 น.

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

แนวคิดในการจัดการเรียนการสอน TPACK Model ตอนที่ 1

แนวคิดในการจัดการเรียนการสอน TPACK Model ตอนที่ 2

แนวคิดในการจัดการเรียนการสอน TPACK Model ตอนที่ 5